+31 (0) 13 5196020
Registratie

Er zijn diverse verenigingen waar u uw alpaca kunt laten registreren, t.w.:

Alpaca Association Benelux : www.alpaca-benelux.com

Deze vereniging is opgericht voor alpacahouders voornamelijk in de Benelux en houdt zich bezig met de registratie van alpaca’s volgens hetzelfde principe als van de AAA (Australische – Nieuw Zeelandse Organisatie). Hiernaast kan men  ook de dieren bij de AAB laten certificeren. Keuring zal plaatsvinden door speciaal daarvoor opgeleide dierenartsen. De wol wordt niet gekeurd, doch slechts wordt er gekeken naar eventuele genetische afwijkingen. Men kan alleen zijn dieren registreren indien met lid is van de vereniging. 

Lareu : www.lareu.org
Dit is de Europese databank waar u uw dieren on-line kunt inschrijven. De registratie is gratis en duurt slechts een paar minuten. Voor deelname aan een Europese Alpacashow is registratie bij Lareu meestal al voldoende. Tegen bepaalde kosten kunt u ook een paspoort voor uw dier aanvragen.

Alpaca Association e.V.: www.aaev.de

De Alpaca Association is een Duitse vereniging waar men alpaca’s kan laten registreren en screenen. Het registreren wordt ook gedaan aan de hand van DNA en het uitgeven van een paspoort. Verder wordt de screening gedaan door twee onafhankelijke internationale keurmeesters, die alle ‘levels of BAS education’ hebben doorlopen om een zo objectief en accuraat mogelijke beoordeling te krijgen van het dier. Uiteraard maakt men hierbij gebruik van een lijst met alle genetische goed en niet-goed punten. 

Bij de Aaev geven de keurmeesters ook een beoordeling over de wol, zoals handle, crimpstyle, brightness etc. Er wordt een wolmonster genomen op 3 plekken van het dier en opgestuurd naar een laboratorium in Australie, waar de wol beoordeeld wordt volgens de Minicorer methode (gemeten via Laserscan). Bij de AZVD wordt niet gekeurd op handle, brightness en crimpstyle en neemt men slechts een wolmonster op 1 plek (zoals hierboven omschreven).

AZVD : www.azvd.de
Alpaka Zucht Verband Deutschland is de Duitse vereniging voor alpacahouders waar men lid van kan worden. Bij deze vereniging kunt u uw dieren registreren en laten screenen. De geregistreerde dieren worden opgenomen in een stamboek. Wat betreft registratiesysteem is dit een meer uitgebreid systeem dan bij Parkdierenvereniging of Lareu. Hier wordt namelijk ook het DNA van het dier geregistreerd en elk dier krijgt een paspoort.

Naast deze registratie kunt u ook de alpaca’s laten screenen. De dieren worden gescreened op a) genetische afwijkingen en b) de wol. Beiden tellen voor 50% mee in een puntentelling die wordt toegekend (max. 100 punten).